Uniek voor de Geluksmeter

Wat onderscheidt de PAVA-Geluksmeter van andere geluksmodellen?

1. Alle universele geluksfactoren in één model

Bijna alle ‘geluks-recepten’ van overal ter wereld maken een willekeurige selectie uit
enkele van de vaardigheden, kwaliteiten en factoren die kunnen meespelen om gelukkig
te zijn of om gelukkiger te worden.
In de PAVA-Geluksmeter zijn alle minimale geluksfactoren in een logisch verband samengebracht; enkel die factoren die ALTIJD meespelen, in elke situatie, en voor iedereen. Alle redundanties en secundaire factoren zijn hier weggelaten.

2. Niet enkel gedrag, maar ook de achterliggende levenshoudingen

In de meeste geluksmodellen is de ‘goede raad om gelukkig te zijn’ vooral geformuleerd op het niveau van gedrag. In de PAVA-Geluksmeter zijn niet alleen de geluksfactoren op het niveau van gedrag in kaart gebracht, maar ook – en vooral- de diepere, achterliggende levenshoudingen, manieren van kijken naar jezelf, naar anderen en naar de wereld en de manieren van denken en voelen.
De gedragsmatige factoren die leiden tot een gelukkiger leven zijn bijna altijd een gevolg van die levenshoudingen.

3. Dynamiek tussen de verschillende geluksfactoren

In het overzicht van deze minimale geluksfactoren is de logische samenhang en dynamiek tussen die verschillende, noodzakelijke geluksfactoren op een overzichtelijke manier in kaart gebracht. Er is een ideale volgorde waarin de 4 PAVA-levenshoudingen elkaar positief beïnvloeden.
Zuivere waarneming (Perceptie) is de basis waarop de rest steunt. Hoe zuiverder je waarneemt (Perceptie), des te gemakkelijker je jezelf, je emoties, de anderen en de situaties kan Accepteren zoals ze zijn. Daardoor kan je gemakkelijker je Visie verhelderen. Je komt er achter wat je in deze situatie wilt. En in de mate dat je weet wat je wilt wordt het sneller duidelijk wat de meest efficiënte stappen zijn (Actie) om resultaat te boeken.
Met behulp van de Geluksmeter leer je automatisch vlot, en uiteindelijk volledig automatisch, de positieve PAVA-cyclus te doorlopen bij alles wat je doet:
zuivere Perceptie → volledige Acceptatie → heldere Visie → efficiënte Actie.

4. Samenhang tussen de positieve en negatieve geluksfactoren

Ook de samenhang tussen de do’s-and-don’ts, de factoren die je gelukkiger maken en de factoren die je ongelukkiger maken zijn in het PAVA-model in kaart gebracht. Voor elk van de 4 cruciale geluks-parameters is er een plus-pool en een min-pool. Hoe meer je in een bepaalde situatie, voor elk van de 4 parameters, in de richting van de plus-pool gaat, hoe gelukkiger je in die situatie wordt. Hoe meer je, voor elk van de 4 parameters, in de richting van de min-pool gaat, hoe minder gelukkig je wordt.

5. Verwarringen herkennen en in jezelf oplossen

Om maximaal effect te hebben van de PAVA-geluksmeter is het belangrijk dat je leert om de 4 geluksparameters goed uit elkaar te houden. Bijna iedereen heeft situaties waarbij hij vastzit in een of meerdere verwarringen. Bij elk van deze in totaal 33 verwarringen worden de min- of de plus-pool van 2 PAVA-parameters door elkaar gehaald. De meesten zijn zich niet bewust van deze verwarringen.

Visualisatie van de 4 hoofdbestanddelen van het PAVA-bewustzijnsmodel

Wanneer je bijvoorbeeld vastzit in de verwarring die hierboven afgebeelde is, ga je er verkeerdelijk vanuit dat iets Accepteren hetzelfde is als je er passief bij neerleggen. Door deze verwarring zal je de situatie maar heel moeilijk kunnen Accepteren, vanuit het idee dat je, door de situatie te Accepteren, geen stappen meer zal ondernemen om er iets aan te doen (Actie). Dit is een van de veel voorkomende zelf saboterende PAVA-verwarringen.

Aan de hand van de PAVA zelf-test detecteer je de verwarringen waarin je onbewust vastzit. Met de zelf-test en het overzicht van 33 PAVA-verwarringen krijg je ook inzicht in het soort verwarringen waar teams, organisaties en zelfs grote bevolkingsgroepen in zitten. Met behulp van gerichte oefeningen los je de verwarringen in jezelf (of in je team of organisatie) op. Wanneer je je bevrijdt van de zelf-saboterende PAVA-verwarringen komt er meer rust in jezelf, krijg je meer energie en durf je meer op je intuïtie te vertrouwen.

6. Werkt in alle situaties

Het PAVA-model geeft je inzichten en heel specifieke aanwijzingen voor elke situatie. De meeste geluksmodellen en geluksmeters pijlen naar iemands globaal geluksgevoel, hetgeen een heel algemeen, en dikwijls ook vaag beeld geeft van iemands geluksbeleving. De zelfinzichten die je met de PAVA-Geluksmeter meekrijgt en de tools om je geluk mee te vergroten werken in alle mogelijke contexten en situaties.

7. Actief model

De PAVA-Geluksmeter geeft je niet enkel een passieve aanduiding van je geluksgevoel. Het is ook een actief instrument waarmee je in elke mogelijke situatie je geluk leert vergroten. Je krijgt heel precieze aanwijzingen waarmee je in elke context je geluk kan vergroten.
Naast de inzichten over jouw functioneren krijg je in het PAVA-model ook concrete tips en
precieze stappen die je in elke mogelijke situatie de kortste route tonen, weg van ongelukkig zijn, in de richting van meer geluk.

8. Spirituele aspecten geïntegreerd

In het PAVA-Geluksmeter is ook heel de transpersoonlijke benadering op een organische manier geïntegreerd. Rond alle vragen (en ook misvattingen) aangaande identiteit, spiritualiteit, zingeving en het realiseren van je hogere missie brengt het model meer helderheid.

9. Didactisch

Het PAVA-model bevat ook heel specifieke tools en methodieken voor ouders, leraars, hulpverleners, coaches, therapeuten, mentoren, leidinggevenden en andere inspiratoren om alle PAVA-geluksvaardigheden aan te leren.