Hoe werkt het

Waaruit bestaat geluk

Op zijn zoektocht naar die factoren die het meest ons geluk bepalen, heeft Joost Vanhove heel diverse methodes van persoonlijke groei, therapie, coaching, meditatie en yoga bestudeerd en met elkaar vergeleken. Na meer dan 20 jaar onderzoek zag hij dat mensen die gelukkiger worden, een belangrijke shift maken in hun manier van denken, voelen en handelen. Hij zag dat elk van die mensen die voelbaar gelukkiger geworden waren, deze shift hadden gemaakt aangaande 4 specifieke levenshoudingen. Het nieuwe niveau van geluk dat ze bereikt hadden, was duurzamer, in de mate dat ze die positieve verandering in meerdere van deze 4 levenshoudingen hadden gemaakt.

De 4 hoofdbestanddelen van geluk

De vier fundamentele levenshoudingen, of manieren van zijn, die op elk moment van je leven jouw geluk bepalen zijn: Perceptie, Acceptatie, Visie en Actie. 

Visualisatie van de 4 hoofdbestanddelen van het PAVA-bewustzijnsmodel

Perceptie is de mate waarin je situaties zuiver kunt waarnemen, zonder ze te vervormen door je oordelen en interpretaties. Het is ook de mate waarin je een situatie vanuit verschillende gezichtspunten kunt waarnemen.

Acceptatie is de mate waarin je jezelf, je emoties, anderen en de wereld accepteert zoals ze zijn. Iets accepteren betekent helemaal niet ermee akkoord gaan of je passief neerleggen bij een situatie.

Visie betekent je aandacht richten op je waarden, op wat je wil en op wat het beste is voor alle betrokkenen. Iemand die in een bepaalde situatie Visie-gericht is, is dus helemaal niet bezig met moeilijkheden, problemen of met wat hij niet meer wil.

Actie is de vaardigheid om op het juiste moment en met daadkracht de gepaste acties te ondernemen, die het bedoelde effect hebben.

Stress en spanningen loslaten met de Geluksmeter

Telkens wanneer je in een bepaalde situatie een lage score hebt voor een of meerdere van de 4 PAVA®-kwaliteiten, sluit je een deel van jouw energiestroom af. Dit gaat altijd gepaard met stress.

De Geluksmeter maakt je bewust van de plaatsen in je lichaam waar je letterlijk jouw levenskracht afgeknepen hebt en waar je dus spanningen opgestapeld hebt. Door de experimenten met de Geluksmeter voel je jouw energie meer doorstromen in je lichaam, terwijl je gedachten helderder worden. Telkens lost er iets op van de oude, opgestapelde stress en beklemming en krijg je een gevoel van opluchting, van verlichting, dat samengaat met de ervaring van vreugde en innerlijke vrede.

De 4 geluksfactoren uit elkaar houden

Om je GQ (geluksquotiënt) in zoveel mogelijk situaties te kunnen verhogen is het essentieel dat je de 4 PAVA®-kwaliteiten heel goed uit elkaar leert houden. Praktisch iedereen zit onbewust met een aantal verwarringen, waarbij telkens 2 van de 4 PAVA®-parameters door elkaar gehaald worden.

Met de oefeningen in het boek leer je deze verwarringen bij jezelf herkennen en oplossen. Daardoor kan je in alle mogelijke situaties jouw GQ nog preciezer bepalen en gemakkelijker verhogen.

De volgorde van de bouwstenen van geluk

De 4 geluksfactoren, gestapeld van Perceptie naar Actie

Wil je beter in je vel te zitten, meer flow ervaren en meer op je intuïtie durven vertrouwen. dan helpt het altijd om eerst zo zuiver en objectief mogelijk waar te nemen wat je hoort en ziet (Perceptie), los van jouw interpretaties en oordelen.

Dit is het fundament om je jezelf, je emoties, de anderen en alle situaties in je leven zoveel mogelijk te Accepteren zoals ze nu zijn.

Door de zuivere Perceptie en de volledige Acceptatie kom je er gemakkelijker achter wat je wil en wat het beste is voor alle betrokkenen (Visie-gericht zijn). Je kan dan ook gemakkelijker blijven focussen op jouw waarden en doelen. En eenmaal je precies weet wat je in een gegeven situatie wil veranderen of bereiken, wordt het vanzelf duidelijk wat de meest efficiënt stappen zijn (Actie) om resultaat te boeken.

Met behulp van de Geluksmeter leer je automatisch vlot de positieve PAVA®-cyclus te doorlopen in elke situatie van je leven: zuivere Perceptie → volledige Acceptatie → heldere Visie → efficiënte Actie.