Perceptie-vernauwing

Joost Vanhove
Joost Vanhove
Leestijd: 3 minuten

vrijdag, 22 januari 2021 | Geluksmeter

Niet corona of gekke staatsleiders zijn de grootste collectieve bedreiging voor ons welzijn, maar de toegenomen perceptie-vernauwing.

Het afgelopen jaar is collectief de bewustzijnsvernauwing met rasse schreden toegenomen.
Op heel korte tijd is het aantal nieuwsitems dat in de mainstream-media aan bod komt spectaculair gekrompen: corona, de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de sportevenementen die niet meer live kunnen bijgewoond worden vullen in veel officiële nieuwsberichten zowat 75 % van de berichtgeving.
Wat minstens even vernauwend werkt is dat, binnen dat heel beperkt aanbod van nieuwsonderwerpen, maar een heel klein spectrum van feiten en opinies aan bod komen.

Enkele voorbeelden van perceptie-vernauwing in de berichtgeving

Al meer dan 20 jaar wordt onderzoek gedaan naar het effect van hoogfrequente straling op de luchtkwaliteit en op de gezondheid. Er is een duidelijk verband aangetoond tussen enerzijds de hoogfrequente straling in de atmosfeer (afkomstig van onder meer radar- en GSM-straling) en het aantal stofdeeltjes, bacteriën en virussen dat blijft rondzweven in de lucht.

Enge definitie van ‘gezondheid’ en ‘immuniteit’

Al meer dan 30 jaar weet men dat groepsimmuniteit sterk bepaald wordt door het percentage van de bevolking dat gifvrije voeding eet, dat voldoende beweegt en een evenwichtig slaap-waakritme heeft. Van al die factoren krijgt enkel de factor lichaamsbeweging aandacht in de mainstream berichtgeving. Het begrip’ immuniteit’ en ‘groepsimmuniteit’ wordt quasi uitsluitend gedefinieerd in termen van het niet in aanraking komen met één type van virus. Met algemene vitaliteit en immuniteit -van binnenuit- wordt nauwelijks rekening gehouden.
Bijna systematisch wordt genuanceerde info over het effect van bio-voeding, bepaalde plantenextracten, mineralen, vitamines en oligo-elementen geweerd uit de mainstream berichtgeving. De sterk nadelige effecten van hoogfrequente straling, elektrische zwerfstroom in de leef- slaap- en werkruimtes en een gebrek aan lichaamsaarding -op zowel de individuele als op de groepsimmuniteit- worden al helemaal weggewuifd of geridiculiseerd. Ook de nadelige effecten van stress en angst voor de gezondheid en immuniteit worden in heel het discours vaak totaal over het hoofd gezien.

Parallelle nieuwskanalen

Door de massale perceptie-vernauwing, de ontkenning en het buitensluiten van heel wat informatie uit de mainstreamberichtgeving, komen veel mensen, die op zoek zijn naar het bredere plaatje, willens nillens terecht op parallelle nieuws-kanalen. Deze aanvullende informatie-bronnen zijn helaas dikwijls even bewustzijnsvernauwend als de officiële. En het is nu net door de perceptie-vernauwing binnen veel van de officiële nieuwskanalen dat allerlei theorieën rond meta-politiek (waarin men onder andere in kaart probeert te brengen welke lobby-groepen de besluiten van de officiële politiek mede bepalen) welig tieren. De ene al meer absurd dan de andere. Wanneer je geen rekening houdt met deze dynamiek, kan je ook het fenomeen van vb. de grote Trump-aanhang niet begrijpen. Velen voelen aan dat de informatie-vernauwing niet goed is, niet ‘gezond’ is, kunnen de vinger niet leggen op wat er precies weggelaten wordt en zoeken dan hun toevlucht in allerlei alternatieve -en dikwijls absurde – wereldbeelden en theorieën.

Hoe kom je erachter in welke mate jouw perceptie vernauwd is?

In het PAVA-bewustzijnsmodel zijn de basis-parameters, vier in totaal, in kaart gebracht, die voor iedereen en in elke situatie het niveau van welzijn en geluk bepalen. Met De Geluksmeter die gebaseerd is op het PAVA-bewustzijnsmodel, kan je in elke situatie je score bepalen voor elk van de vier PAVA geluksparameters. Perceptie is niet voor niets de eerste en belangrijkste van deze vier factoren. Hoe zuiverder en vollediger je jezelf en de anderen kan waarnemen, hoe beter jouw kansen zijn voor een leven vol vreugde en zingeving.

Hoe kan je jouw perceptie verbreden?

Met De Geluksmeter kom je erachter door welke verandering van levenshouding je jouw score verhoogt voor elk van de vier PAVA-parameters, dus ook voor Perceptie. De Geluksmeter-oefeningen tonen je onder meer hoe je kan leren om de wereld en de verschillende situaties in je leven zuiver en volledig waar te nemen. Met het zuiver waarnemen leg je een stevige basis voor een vervullend en betekenisvol leven.

Deel dit bericht: